Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Liczba życia 6

      Kluczowe określenia dla osób, których życie upływa pod znakiem Szóstki, to służba i obowiązek, słowa o nieco wojskowym wydźwięku. Faktycznie, w przeciwieństwie do poprzedniej Liczby Życia, potrzeba ładu i organizacji są wyraźnie odczuwalne w ich życiu. Sprawą najwyższej wagi jest dla nich nadanie znaczenia życiu poprzez służbę i użyteczność skierowaną ku bliźnim.


Młodość

      Ich dzieciństwo rzadko bywa spokojne. Wątpią w siebie, wydaje im się, że są nie na swoim miejscu lub wychowują się w nieodpowiednim środowisku. Zdarza się, że czują się niezrozumiane przez rodziców lub rodzice mają wobec Szóstek plany niezgodne z ich najgłębszą naturą i pragnieniami. W życiu rodzinnym daje się zwykle odczuć pewną dysharmonię, która każe im wycofać się do własnego wnętrza; bywa też, że w Szóstce zaszczepione zostaje w dzieciństwie poczucie winy, które rozrasta się w fanatyczne poczucie obowiązku, prowadzące do stałego patrzenia sobie na ręce i wiecznego niezadowolenia z siebie. Wszystkie te pozory przysłaniają głęboko uczuciową naturę, która tęskni za moralnym, materialnym i uczuciowym bezpieczeństwem.


Droga życia

      Choć rzeczywiście ludzie, których Liczba Życia jest Liczbą Pokory, muszą stale pracować, służyć i brać na siebie odpowiedzialność, między innymi -być głowami rodzin, mimo to w kwestiach miłości są bardzo idealistyczni - wierni, a zarazem wymagający. Jeśli jednak oddadzą się swym partnerom duszą i ciałem, nie ustaną w wysiłkach i nie pozwolą się złamać okolicznościom ani odwieść od swych celów -będzie im się wieść lepiej, niż innym.


Wady

      Mimo tendencji do niskiej samooceny i nie wywyższania się, Szóstkę trudno zadowolić, dlatego, że jest równie krytyczna wobec innych, jak i siebie. Ma mocne, niewzruszone przekonania, niezbyt jasne dla bliźnich, gdyż niechętnie się nimi afiszuje. Jej poglądy popychają ją jednak ku samotnic-twu, czy wręcz mizantropii, zwłaszcza w pracy, w której uważa się za tak wielką perfekcjonistkę i pedantkę, że nie potrafi znieść niczyich uwag krytycznych, ani jakiegokolwiek sprzeciwu.


Zalety

      Nie można nie doceniać bezgranicznego, dobrowolnego poświęcenia Szóstki ani faktu, że choć pracuje w ten czy inny sposób samotnie, jej praca służy innym. Trudno znaleźć kogoś bardziej uważnego wobec bliźnich, kogoś, kto bardziej troszczy się o ich ciała, dusze, serca i umysły. W młodości jej życie uczuciowe może być nie dość zadowalające lub stabilne, jednak w późniejszym wieku zwykle cieszy się udanym małżeństwem i/lub zostaje wzorową głową rodziny.