Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Numerologia lub arytmomancja

Numerologia jest pradawną sztuką wróżenia, dostosowaną do współczesnych gustów.

      W świetle wiedzy starożytnej wszystko jest liczbą, wszystko pochodzi od liczby i wszystko może zostać sprowadzone do liczby. Należy pamiętać, że nauka starożytna zasadniczo różniła się od współczesnej, gdyż operowała w obrębie spójnego paradygmatu czy też światopoglądu, u którego podstaw leżała głęboka wiara w nienaruszalną jedność świata. Owa wiara zrodziła matematykę wszechświata z jej kodem liczbowym, w którym cyfry są symbolami pomagającymi zrozumieć strukturę wszechświata i -stworzonego na jego podobieństwo -człowieka.

Cyfry i liczby

      Na początek należy wyjaśnić pewne podstawowe pojęcia, takie jak "cyfra" i "liczba", które często używane są niewłaściwie. Cyfra jest tym dla liczby, czym litera dla słowa, na przykład cyfry 1 i 7 tworzą liczby 17 lub 71, ale także 177, 171 czy 717, ale mogą też reprezentować liczby - jeden i siedem. Jako ciekawostkę można przyjąć fakt, że francuskie słowo chiffre, które oznacza cyfrę, pochodzi od arabskiego słowa sifr, co tłumaczy się jako nic, czyli zero. Mało kto wie, że pojęcie zera wymyślili arabscy matematycy w stworzonym przez siebie systemie dziesiętnym. Prawdopodobnie ten sam rodowód ma słowo "cyfra", a także "szyfrować", oznaczające działanie polegające na kodowaniu wiadomości bez stosowania tajnego pisma. Powstanie cyfr i liter historycznie łączy się ze sobą. Pierwotnie stanowiły one zapewne elementy wspólnego alfabetu. Niewykluczone, że pojęcie liczby wyprzedziło pojęcie litery; ich pokrewieństwo jest wyraźnie dostrzegalne w rdzeniu angielskich słów: name i number (słowo, liczba) czy w łacińskich: nomen, numerus. Liczby, podobnie jak słowa, można więc przedstawić za pomocą symbolu, inaczej - cyfry. Po dziś dzień używamy słowa "odcyfrować", gdy mamy do czynienia z obcym językiem, nieznanym pismem lub kodem.

Współczesne nam cyfry i liczby wywodzą się z kultury arabskiej.


ARYTMOMANCJA CZY NUMEROLOGIA?

      Pochodzenie słowa "numer" nie jest jasne, w przeciwieństwie do znaczenia greckiego słowa arithmos, od którego wywodzi się arytmetyka: recytacja liczb, miara, rytm. Tu obracamy się już w sferze numerologii (inaczej aryt-momancji), która jest sztuką wróżby poprzez recytację, sumowanie i wyszukiwanie wibracji liczb. Prawo liczb zawarte w zasadach numerologii właściwie odzwierciedla znaczenie odkrytej na nowo sztuki wróżenia, opartej na wibracjach i cyklach ujawnianych przez liczby. Czy będziemy ten dział nazywać arytmomancją czy numerologią nie jest istotne, lecz słowo "numerologią" zawiera człon "numer", który automatycznie kojarzy się z segregowaniem i numerami porządkowymi bardziej niż numerami w znaczeniu łacińskiego słowa numerus. Greckie słowo arithmos ma znacznie głębszy sens, ponieważ wywodzi się od dwóch słów: ar - dokładny, właściwy i rim - numer, co możemy odnaleźć także w łacińskim słowie ritus, tłumaczonym zarówno jako numer, jak i rytuał, co znowu związane jest ze słowami ars - sztuka i artis - rytuał.
      Tak więc raczej w nazwie arytmomancją odnajdujemy ideę liczb, numerów, dokładności, rytuał, sztukę, rytm i przewidywanie przyszłości; łączy się to również w naturalny sposób z tradycją, dlatego też zdecydowaliśmy, że będziemy rozdziały te nazywali arytmomancją, a nie numerologią.

CO TO JEST ARYTMOMANCJA?

      Ta sztuka przewidywania przyszłości oparta jest na liczeniu i przypisywaniu znaczenia wielkościom. Przez stulecia różnicowano to, co niewidzialne i to, co widzialne, to, co materialne i to, co duchowe. Cyfry należały do świata tajemnic, sekretów i przewidywania przyszłości. Tworzone z nich liczby służyły do określenia wymiarów i konstrukcji nowej harmonii świata widzialnego i materialnego, do dzielenia, selekcjonowania i porządkowania zgodnie z zasadami i prawami, które z czasem okazywały się użyteczne. Z tego nowego porządku wyciągnęliśmy tak różne elementy, jak naszą inspirację i zdolność do budowania wszelkiego rodzaju instrumentów pomiarowych, bez których właściwie nie moglibyśmy się dzisiaj obejść.
      Arytmomancja oparta jest na liczbach zawartych w naszym imieniu, dacie urodzenia, a to z kolei związane jest z wibracjami, stanem psychicznym i głęboko ukrytymi siłami, które rządzą strukturą naszej osobowości. W arytmomancji nie istnieją matematyczne działania dodawania i odejmowania. Nie można dodać lub odjąć liczb, które są niezniszczalne. Zamiast tego będziemy mówili o połączeniu lub redukcji, czyli intensyfikacji lub ograniczaniu, powiększaniu lub zmniejszaniu. W ten sposób połącze-nie lub redukcja pochodzą z tego samego działania, którego celem jest odkrycie cyfry - symbolu wibracji numeru odpowiadającego elementowi, który nas interesuje.
      Każda liczba to jedność - doskonała i absolutna, nieporównywalna, ani gorsza, ani nadrzędna w stosunku do innej. Tak jak człowiek naznaczony przez własny znak czy liczbę, numer wyobraża niezniszczalną jedność - jest aktywny, otwarty i dąży do połączenia, transformacji i ewolucji.
      Arytmomancją jest więc sztuką przewidywania przyszłości, która umożliwia odkrycie i zrozumienie znaczenia liczb wibrujących w nas - liczb naszego życia.

Określanie osobistej liczby przeznaczenia (Liczba Życia)

      Od pierwszego do ostatniego dnia twojego życia prowadzi cię przeznaczenie nadane w chwili narodzin. Numerologiczne znaczenie daty urodzin odsłoni twoją drogę i zasugeruje sposób rozwoju osobistego, który jest niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów. Aby obliczyć osobistą liczbę przeznaczenia, należy dodać poszczególne liczby miesiąca, dnia i roku twojego urodzenia, a następnie zredukować otrzymaną liczbę.

LICZBY JAKIE MOŻNA OTRZYMAĆ TO:   1   2   3   4    5   6   7   8   9  oraz   11   22   33
- 3 ostatnie są liczbami mistrzowskimi i ich wyjątkowo nie należy dodawać ponownie.

PRZYKŁADY OBLICZANIA LICZBY PRZEZNACZENIA

PRZYKŁAD 1

DATA URODZENIA: 1981 08 15 czyli: 1+9+8+1+0+8+1+5=33

33 - jest to liczba mistrzowska, lecz po kolejnym dodaniu tworzy 6, więc ta osoba nie powinna rozdzielać tych dwóch liczb. Jego liczba karmiczna będzie 33/6 czyli jego charakter będą tworzyły 2 liczby.

PRZYKŁAD 2

DATA URODZENIA: 1985 12 01 czyli 1+9+8+5+1+2+0+1=27=2+7=9


Obliczyłe(a)ś już swoją liczbę?

SPRAWDŹ CO OZNACZA TWOJA LICZBA PRZEZNACZENIA

                                

Obecnie na stronie jest przygotowany tylko opis liczby życia (przeznaczenia), ale są jeszcze liczby: osobowości, duszy, ekspresji, niezależności, rodziny, karmiczne, siły ekspresji, kluczowe oraz osobiste (rok, miesiąc, dzień urodzenia)! Może kiedyś zostaną opracowan na tej stronie, ale obecnie brak na to czasu.