Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

6. Kochankowie

Symbole i interpretacja Wielkich Arkanów

      Pierwsze pięć kart Tarota (Mag, Najwyższa Kapłanka, Cesarzowa, Cesarz, Arcykapłan) to karty o największym znaczeniu symbolicznym w Wielkich Arkanach Tarota. Począwszy od Kochanków, karty Tarota nie mają same w sobie dużego znaczenia. Silniejszej wymowy nabierają w połączeniu z charakterystycznymi okolicznościami czy sytuacją. I tak Kochankowie ujawniają sytuację, w której osoba podąża za naturalnym głosem serca, wybiera lub jest wybierana przez inną osobę, okoliczności lub przeznaczenie.
      Kochankowie mają podobne znaczenie do Waw, szóstej litery-cyfry hebrajskiego alfabetu, oznaczającej "i". "I" jest tutaj łącznikiem pomiędzy młodym mężczyzną stojącym w środku karty i młodą kobietą, stojącą po jego lewej stronie. Eros, bożek miłości, unosi się nad nimi, jego strzała skierowana jest w stronę połączonych dłoni - wybrał ich, aby się spotkali, połączyli, zjednoczyli. Litera-cyfra Waw ma bardzo głębokie symboliczne znaczenie przy tej karcie.
      Para, którą mamy przed naszymi oczami, symbolicznie reprezentuje związek przeciwieństw, bez którego świat i ludzie nigdy nie zaznaliby spokoju. Kochankowie przedstawiają połączenie przeciwstawnych sił pozytywnych i negatywnych, dobra i zła, ziemi i nieba, tego, co w górze i tego, co na dole, gorąca i zimna, życia i śmierci oraz wszystkich energii widzialnego i niewidzialnego świata, które są sobie przeciwstawne. Energie te są twórcze i regenerujące oraz wzajemnie się dopełniają. Centralną postacią karty Kochanków jest małżonek, który odpowiada za świat, naturę i życie. Poprzez związek ze swoim przeciwieństwem, podporządkowanie się, oddanie się swemu przeznaczeniu, dokonuje wyboru, dzięki któremu będzie wolny, zwycięski i pełny. Przestaje być rozdarty, podzielony pomiędzy sprzeczne uczucia, pożądania, myśli i działania (porównaj opis następnej karty Wielkich Arkanów - Rydwanu).
      Jest to prawdziwe znaczenie wyboru: podjąć decyzję i konsekwentnie się jej trzymać, nie pozwalając, aby żywioły lub wydarzenia wpływały na zmianę decyzji i prowadziły do wielokrotnego schodzenia z obranej drogi, błądzenia, wahań i w końcu zatracenia się.


KOCHANKOWIE, EROS, KUPIDYN

      "Idź, gdzie cię serce prowadzi. Podążaj za jego głosem" - to jest przesłanie karty Kochanków. Serce ma swoje prawa. Kupidyn, po łacinie Cupido, jest bogiem miłości i pragnienia. On dał nam cupiditas, gwałtowne pożądanie, pasję. Miłosne pragnienie owocuje możliwością złączenia i zharmonizowania przeciwieństw. Najogólniej mówiąc, karta Kochanków symbolizuje związek pierwiastków męskiego i żeńskiego, dzieło Erosa, greckiego boga miłości i pożądania, odpowiednika rzymskiego boga Kupidyna. Zgodnie z mitologią grecką, Eros był synem albo Hermesa i Afrodyty, albo Aresa i Afrodyty. Inna legenda mówi, że narodził się on z pierwotnej bryły, która podzieliła się na ziemię i niebo.
      Tak czy inaczej odgrywa on zasadniczą rolę w połączeniu przeciwnych elementów: inteligencji i miłości, rozsądku i uczucia (Hermes i Afrodyta), pierwiastka żeńskiego i męskiego, mężczyzny i kobiety (Ares i Afrodyta), nieba i ziemi.


CZYTANIE KARTY

      Karta Kochanków często ujawnia konieczność podjęcia decyzji, dokonania wyboru lub wzięcia pod uwagę okoliczności, gdy trzeba się odwołać do swojej wolnej woli. Interpretacja karty nie musi odnosić się do życia uczuciowego, ale niewątpliwie mówi o głębokich motywacjach kierujących osobą, jej pragnieniach chęciach i zdolności dokonywania wyboru jednej drogi. Tylko ten, kto podejmuje decyzję, nie naraża się na pokusy. "Pokusa" to nie tylko próba i sprawdzian, to również kłopoty i trwoga. Poddany pokusom nie możesz się zdecydować, niepokoisz się, martwisz. Czasami, oczywiście, obecność karty Kochanków odnosi się do związków uczuciowych. Wówczas przepowiada wzajemne zainteresowanie, pożądanie, impuls miłosny, nieodparte przyciąganie pomiędzy dwojgiem ludzi i możliwość związku.

INTERPRETACJE KARTY KOCHANKÓW

Znaczenia pozytywne:

 • wybór
 • decyzja
 • rozwiązanie
 • determinacja
 • umowa
 • związek
 • zobowiązanie
 • wzajemne przyciąganie
 • skłonność
 • pożądanie
 • motywacja
 • Znaczenia negatywne:

 • niezdecydowanie
 • zmieszanie
 • tendencja do ulegania wpływom innych
 • brak uwagi
 • niestabilność emocjonalna
 • chciwość


 • ATRYBUTY: KOCHANKOWIE
  karta tarota Kochankowie Szósta karta Tarota

  Litera:
  U i V

  Numer:
  6

  Znaczenie:
  wybór, pożądanie, związek

  Słowa-kluczowe:
  wybierać, pożądać selekcjonować, łączyć, jednoczyć

  Sytuacje:
  okoliczności, w których musi być dokonany wybór, podjęta decyzja, podpisana umowa, kiedy ktoś musi wejść w związek, układ, zobowiązać się.

  POWIĄZANIA ASTROLOGICZNE
  Podobieństwo do Byka i do jego planety rządzącej - Wenus, a zwłaszcza do pierwszej dekady Byka, którą włada Merkury.