Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Znaki akcydentalne

Kropka, wysepka, podwójna linia, widełki

Znaki akcydentalne: Kropka, wysepka, podwójna linia, widełki

Kropka lub plamka, czyli znak samotności

Na wzgórzu Wenus: rezerwa, wstydliwość, nieśmiałość uczuciowa.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: brak witalności, skłonność do omdleń, niskie ciśnienie.
Na wzgórzu Jowisza: ograniczenia, przeszkody w rozwoju, usposobienie nietowarzyskie, skłonność do mizantropii, temperament odludka, ktoś, kto lepiej czuje się zdany na siebie niż w towarzystwie.
Na wzgórzu Saturna: niedojrzałość, nieumiejętność wyciągania lekcji z doświadczeń i błędów, niechęć do sięgania po władzę, czasem niezdyscyplinowanie.
Na wzgórzu Słońca: brak woli lub okres w życiu, w którym nie można swobodnie wyrażać woli.
Na wzgórzu Merkurego: trudności w komunikacji, tendencje do obsesji lub blokady projektów.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: brak wiary w siebie i w życie, mała niesprawność układu immunologicznego.
Na wzgórzu Księżyca: skłonność do blokowania wrażliwości, smutne dziecko, kłopoty związane z dzieckiem.
Na linii głowy: ślepy upór, brak perspektywy.
Na linii serca: przeszkody, trudności lub rozczarowania w życiu uczuciowym.
Na linii życia: brak motywacji do działania i apetytu na życie.
Na linii szczęścia: okresy nieszczęść i trudności finansowych, które powtórzą się tyle razy, ile jest kropek na linii.
Na linii Słońca: konkretne niepowodzenie. Tyle nieszczęść, ile kropek na linii.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wysepka, czyli znak przeciwności

Na wzgórzu Wenus: zawód miłosny, zdrada, zerwanie, jak również skłonność do pomyłek uczuciowych.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: problemy zdrowotne, z którymi trzeba się będzie uporać.
Na wzgórzu Jowisza: możliwość przejściowej utraty dóbr.
Na wzgórzu Saturna: trudne do pokonania przeszkody w życiu społecznym i zawodowym, napięte stosunki z ojcem.
Na wzgórzu Słońca: trudny zakręt życiowy, z którego jednak wychodzi się wzbogaconym.
Na wzgórzu Merkurego: wielkie przewartościowanie w sferze idei i przekonań.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: skłonność do depresji umysłowej i fizycznej.
Na wzgórzu Księżyca: niepopularność, kłopoty z matką lub dzieckiem.
Na linii głowy: złe wybory wpędzają w trudności życiowe.
Na linii serca: zawód miłosny, weryfikacja uczuciowa.
Na linii życia: trudny okres w życiu, jednak korzystny dla rozwoju wewnętrznego.
Na linii szczęścia: można spodziewać się w życiu przysłowiowej przeprawy przez pustynię.
Na linii Słońca: trudności z realizacją przedsięwzięcia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podwójna linia, czyli znak siły

Na wzgórzu Wenus: uczucia płomienne, głębokie, szczere, bardzo dobre serca.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: wytrwałość, siła realizacji, silna determinacja.
Na wzgórzu Jowisza: szczęście, radość życia, hojność, spełnienie.
Na wzgórzu Saturna: wielka trzeźwość umysłu, logika, wrodzony zmysł organizacji, siła charakteru.
Na wzgórzu Słońca: promienna osobowość, charyzma, dążenie do przebicia się.
Na wzgórzu Merkurego: wielka inteligencja, umiejętność trafnego rozumowania, zdolności umysłowe.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: zdolność do regeneracji psychicznej, zrozumienie bliźnich, dar uzdrawiania, wielkie zasoby wewnętrzne.
Na wzgórzu Księżyca: bliskie związki z matką i z dziećmi, silna, lecz zrównoważona wrażliwość.
Równoległa do linii głowy: wybitny intelekt, zdolność do wszelkich prac umysłowych.
Równoległa do linii serca: szczęśliwa miłość, radość i harmonia w małżeństwie, związek stabilny i trwały.
Równoległa do linii życia: powołanie, motywacja, wiara w siebie i własne możliwości.
Równoległa do linii szczęścia: niezmącone szczęście, przedsięwzięcia uwieńczone sukcesem.
Równoległa do linii Słońca: sukces gwarantowany, osiągnięty jednak dzięki zasługom, wysiłkom i silnej wierze w siebie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Widełki, czyli znak Plutona

Na wzgórzu aktywnego Marsa: natura agresywna, wojownicza, choleryczna lub gwałtowna, brak opanowania.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: wielka energia, ale skłonność do nadużywania siły, nadmiernego ryzyka, możliwość wypadków.
Na wzgórzu Jowisza: układy z władzą, konflikty lub spory prawne z administracją, instytucją, stowarzyszeniem społecznym lub gospodarczym.
Na wzgórzu Księżyca: trudności w relacjach z kobietami, nieporozumienie lub konflikt z matką bądź dziećmi.
Na linii głowy: prowokacja intelektualna, umysł agresywny, krytyczny, niekiedy buntowniczy, upodobanie do polemiki, możliwość waśni lub niezgody z braćmi.
Więcej niż jedne widełki na linii głowy: niezgoda, konflikt, spory prawne, wielokrotne procesy sądowe.
Na linii serca: sprzeczne uczucia, chwiejność uczuciowa, brak spełnienia w miłości.
Więcej niż jedne widełki na linii serca: konflikt uczuć i interesów.
Na linii życia: malkontenctwo, niezadowolenie, nieustępliwość, odmowa wszelkiej zmiany kursu, nieprzystosowanie do środowiska i społeczeństwa.
Więcej niż jedne widełki na linii życia: dramatyczny rozdźwięk między motywacją wewnętrzną a przyjętym stylem życia, trudności z adaptacją w nowych środowiskach.
Na linii szczęścia: niedostrzeganie lub zaprzepaszczanie szans życiowych, nieumiejętność korzystania z okazji, możliwości, perspektyw, podsuwanych przez okoliczności lub bliźnich.
Więcej niż jedne widełki na linii szczęścia: seria chybionych szans, wywołują żal i rozgoryczenie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŚCIĄGA

opis mapy dłoni
1 - Palec Jowisza
2 - Pierścień Salomona
3 - Człon woli
4 - Wzgórze Jowisza
5 - Pas Wenus
6 - Człon rozumu
7 - Aktywne wzgórze Marsa
8 - Linia życia
9 - Linia Marsa
10 - Wzgórze Wenus
11 - Droga Mleczna
12 - Rascety (bransolety)
13 - Palec Saturna
14 - Palec Słońca
15 - Palec Merkurego
16 - Pierścień Saturna
17 - Wzgórze Saturna
18 - Wzgórze Słońca
19 - Linia serca
20 - Wzgórze Merkurego
21 - Linia głowy
22 - Linie dzieci
23 - Linia małżeństwa
24 - Linia zdrowia
25 - Linia intuicji
26 - Pasywne wzgórze Marsa
27 - Linia szczęścia
28 - Linia Słońca
29 - Wzgórze Księżyca