Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Znaki akcydentalne

Kółko, kwadrat, kreska, kratka

kółko lub pętelka czyli znak rozwoju, kwadrat czyli znak Jowisza, Kreska czyli znak przeciwności, Kratka czyli znak Saturna

Kółko lub pętelka, czyli znak rozwoju

      Znak ten, dosyć rzadko występujący, ma duże znaczenie, jeśli pojawia się na dłoni. Jest to znak solarny, świadczący zawsze o rozwoju lub powodzeniu w obszarze, w którym się znajduje.

Na wzgórzu Wenus: wielki rozwój w życiu uczuciowym, powodzenie w tej sferze, ale również twórczość artystyczna, przynosząca sukcesy i sławę.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: zapowiedź wyczynów sportowych, aktów bohaterstwa, intensywnych działań na rzecz bliźnich.
Na wzgórzu Saturna: przedwczesna dojrzałość, mądrość, życie podporządkowane filozofii lub standardom etycznym.
Na wzgórzu Jowisza: wielka szczodrość, znaczące sukcesy w życiu publicznym, zawodowym i materialnym.
Na wzgórzu Słońca: silna osobowość, charyzma, niecodzienne uzdolnienia.
Na wzgórzu Merkurego: powodzenie, dzięki przymiotom umysłu, zdolnościom intelektualnym, również sukces w dziedzinie mediów i komunikacji.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: zapowiedź wielkiego rozwoju duchowego w życiu i działalności na rzecz dobra.
Na wzgórzu Księżyca: możliwa popularność lub sława; osobowość samowystarczalna.
Na przepasce Wenus: duża łatwość wyrażania własnych i wyczuwania cudzych uczuć.
Na linii głowy: siła charakteru, aktywna wola, determinacja, ambicja, czasem również próżność i duma.
Na linii serca: bardzo pomyślne życie partnerskie.
Na linii życia: potrzeba sukcesu, zdolność do wielkich wysiłków, poświęceń i rozwoju dla spełnienia swych pragnień i celów.
Na linii szczęścia: pomyślne okoliczności i wyjątkowe szanse w życiu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kwadrat, czyli znak Jowisza

Na wzgórzu Wenus: skłonność do patrzenia na świat przez różowe okulary, poczucie, że w życiu wszystko musi się dobrze skończyć.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: dzięki odwadze i wysiłkom właściciel znaku zawsze odnosi sukcesy.
Na wzgórzu Saturna: stoicki spokój i niecodzienna mądrość.
Na wzgórzu Jowisza: szczerość, prawość, sprawiedliwość, wielkoduszność, dobra wola.
Na wzgórzu Słońca: charakter dobry, pozytywny, gotowość rozwiązywania problemów i pomagania bliźnim.
Na wzgórzu Merkurego: praktyczna inteligencja i zdrowy rozsądek biorą górę nad spekulacją intelektualną.
Na wzgórzu Księżyca: poświęcenie, usłużność.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: opatrzność czuwa w razie wypadku lub choroby.
Na linii głowy: właściciel walczy z niesprawiedliwością, znakomicie negocjuje i doradza, ma poczucie solidarności z bliźnimi.
Na linii serca: wielkie umiłowanie życia, szczodrość uczuć, serdeczność poświęcenie dla bliźnich.
Na linii życia: opieka opatrzności, umiejętność spadania na cztery łapy.
Na linii szczęścia: zaspokojenie wszelkich pragnień.
Na linii Słońca: powodzenie, niekiedy wręcz spektakularne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreska, czyli znak przeciwności

Na wzgórzu Wenus: trudności w miłości, konflikty z ukochaną osobą.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: potencjalnie niebezpieczne, gwałtowne akcje i reakcje, groźni nieprzyjaciele.
Na wzgórzu Saturna: zawzięciu wrogowie, odczuwanie niechęci, urazy.
Na wzgórzu Jowisza: grozi utrata dóbr z powodu zarozumialstwa i nieostrożności.
Na wzgórzu Słońca: trudności z narzucaniem swojej woli.
Na wzgórzu Merkurego: konflikty, opozycja, walka ideologiczna, polemiki, waśnie, czasem napięcie psychiczne, spowodowane rozdarciem intelektualnym.
Na wzgórzu Księżyca: konflikty, kłótnie, niezgoda z matką, kobietami lub dziećmi.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: groźba choroby lub wypadku, co spowoduje kryzys życiowy.
Na linii głowy: skłonność do hołdowania obsesyjnym poglądom i przekonaniom prowadzi do konfliktów z otoczeniem.
Na linii serca: brak harmonii i zgody w stosunkach partnerskich.
Na linii życia: wieczne niezadowolenie z życia.
Na linii szczęścia: zaprzepaszczanie okazji i szans.
Na linii Słońca: nieprzystosowanie w życiu społecznym.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kratka, czyli znak Saturna

Na wzgórzu Wenus: chwiejność i niezdecydowanie w życiu uczuciowym.
Na wzgórzu aktywnego Marsa: złe wyczucie czasu w działaniu i reakcjach.
Na wzgórzu Saturna: udawana mądrość, pozorna równowaga i flegma skrywają głęboki, drążący niepokój i niepewność.
Na wzgórzu Jowisza: brak spójności i umiaru w działaniu.
Na wzgórzu Słońca: brak woli.
Na wzgórzu Merkurego: konflikt intelektualny, uleganie indoktrynacji, nudziarstwo.
Na wzgórzu pasywnego Marsa: rozpraszanie sił, środków, tendencja do przesady we wszystkich dziedzinach.
Na wzgórzu Księżyca: skłonność do irracjonalnych lęków, iluzji eskapizmu.
Na linii głowy: trudności z dokonywaniem wyborów, podejmowaniem decyzji, brak konsekwencji, niekończenie projektów na czas.
Na linii serca: zawody i niezdecydowanie uczuciowe, prowadzące do nieporozumień w relacjach.
Na linii życia: dryfowanie z biegiem wydarzeń, życie z dnia na dzień pod dyktando okoliczności.
Na linii szczęścia: łatwowierność, niepohamowana skłonność do hazardu.
Na linii Słońca: nadmierna zależność od otoczenia, niezdolność samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŚCIĄGA

opis mapy dłoni
1 - Palec Jowisza
2 - Pierścień Salomona
3 - Człon woli
4 - Wzgórze Jowisza
5 - Pas Wenus
6 - Człon rozumu
7 - Aktywne wzgórze Marsa
8 - Linia życia
9 - Linia Marsa
10 - Wzgórze Wenus
11 - Droga Mleczna
12 - Rascety (bransolety)
13 - Palec Saturna
14 - Palec Słońca
15 - Palec Merkurego
16 - Pierścień Saturna
17 - Wzgórze Saturna
18 - Wzgórze Słońca
19 - Linia serca
20 - Wzgórze Merkurego
21 - Linia głowy
22 - Linie dzieci
23 - Linia małżeństwa
24 - Linia zdrowia
25 - Linia intuicji
26 - Pasywne wzgórze Marsa
27 - Linia szczęścia
28 - Linia Słońca
29 - Wzgórze Księżyca