Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Liczba życia 22

      Człowiek, którego drodze życia przyświeca Liczba Solidarności, pomaga innym realizować marzenia, pomysły i projekty, które są również zgodne z jego dążeniami. Nie szuka pozycji lidera, pełni funkcje przywódcze tak długo, jak długo jego zdolności potrzebne są do prowadzenia przedsięwzięć, które służą powszechnemu dobru lub celom humanitarnym.


Młodość

      W dzieciństwie mógł żyć pod jednym dachem z bardzo apodyk-tycznym, dominującym ojcem, przeciwko któremu buntował się jako nastolatek. Sprzeciw wobec autorytetów utrzymywał się w nim przez wiele lat, był prowokującym nonkonformistą, mógł nawet wejść na drogę anarchii lub stoczyć się na margines społeczeństwa. Bardzo możliwe też, że wcześnie został pozostawiony sam sobie, bez żadnych wskazówek, wykształcenia i solidnej bazy. Wyrósł na wybitnego samouka, który jednak odmawia przyjmowania odpowiedzialności i zobowiązań z lęku przed utratą wolności.


Droga życia

      Tak czy owak, jego losy nie są zbieżne z losami jego rówieśników, jest on jednak bardzo wrażliwy na sprawy bliźnich, których chce lepiej poznać i z którymi chętnie wdaje się w nowatorskie, stymulujące i pozytywne przedsięwzięcia, realizując swoją drogę życia. Jej celem jest wynajdowanie nowych rozwiązań, pomaganie innym w wyzwoleniu się, tak by stali się naprawdę sobą, a przy okazji wyzwolenie siebie samego.


Wady

      Często motorem jego rozwoju i realizowania ścieżki życia oraz przeznaczenia jest głębokie przywiązanie do wolności, ale również pragmatyzm, który mógłby być dla niego konstruktywną siłą, on jednak chce w ten sposób zdystansować się od bliźnich i rzeczywistości, co pozwala mu unikać pracy i wyboru zdecydowanego kierunku, odgrywania ról i pełnienia funkcji publicznych. Nie znosi żadnych etykietek. Niekiedy jednak jego fanatyczny indywidualizm bywa przykładem dla innych.


Zalety

      Choć nie pragnie być wzorem czy katalizatorem przemian, tak jednak często dzieje się bez jego woli. Jego swobodny duch sprzyja twórczości i wynalazczości, potrafi mobilizować do wspólnej pracy i działań, w których każdy znajduje właściwe miejsce i maksymalnie wykorzystuje swój potencjał. W dodatku jego natura, równie niezależna jak jego duch, jest wolna od uprzedzeń, bywa więc pełen zrozumienia, tolerancyjny i bezkonfliktowy. Jego pomysły są elastyczne. Potrafi przystosować się do każdej sytuacji i wie, jak wyciągnąć z nich korzyść, nie raniąc innych. Wszystkie te cechy sumują się na wyjątkową osobę.